centre
applied research underground space POWERED BY COB partners:Use today’s knowledge for tomorrow’s future

Het Centre Applied Research Underground Space (CARUS) is een lectoraat en kenniskring in het HBO op het gebied van ondergronds bouwen. Kennis die in de praktijk ontwikkeld wordt, stellen we beschikbaar aan bedrijven en studenten. Door te investeren in onderwijs en onderzoek richten we ons op de toekomst. Ons motto is dan ook: ‘Use today’s knowledge for tomorrow’s future’.

 

van de perre symposium 2010

 

Het Achtste Van de Perre Symposium is in 2010 gehouden op donderdag 25 november bij de Avans Hogeschool in Breda. Klik hier voor meer informatie en voor het downloaden van de presentaties. Ook de presentaties van voorgaande edities zijn op de symposium website te vinden.

 
         
    [terug]  [top]