centre
applied research underground space POWERED BY COB partners:over caruS
Het Centre Applied Research Underground Space (CARUS) is een kenniskring op het gebied van ondergronds bouwen. Kennis die in de praktijk ontwikkeld wordt, stellen we beschikbaar aan bedrijven en studenten. CARUS is een samenwerking van meerdere hogescholen en een lectoraat in het HBO. Door te investeren in onderwijs en onderzoek richten we ons op de toekomst. Ons motto is dan ook: ‘Use today’s knowledge for tomorrow’s future’.

Wat doet CARUS?
CARUS voert onderzoek uit naar ondergronds ruimtegebruik. Dit doen we in samenwerking met ondernemingen en andere kennisinstituten. Door onze nauwe samenwerking met het COB beschikken we over een groot netwerk en kennis. Onderzoeken van CARUS kregen internationale belangstelling, zoals het onderzoek ‘Public Safety Relations’.

Naast onderzoek ontwikkelt CARUS onderwijsmodules. Dit doen we door studenten, docenten en deskundigen samen te laten werken aan deze modules. De Minor ‘Ondergronds Ruimtegebruik’ is hiervan een goed voorbeeld. Studenten werken in deze minor aan cases en volgen theorielessen van (gast)docenten. Zij beschikken daardoor altijd over actuele praktijkkennis.


Wat heeft CARUS u te bieden?
Wilt u een onderzoek laten uitvoeren naar de veiligheid van een project? Een haalbaarheidsonderzoek? CARUS heeft de kennis en de personen in huis die u kunnen helpen. Dit houdt echter niet op bij de puur technische kant. Misschien wilt u meer weten over de communicatie rondom het bouwen van een tunnel, of heeft u plek voor een afstudeerstage. Zowel bedrijven als overheden helpen we graag verder.

 
         
    [terug]  [top]