centre
applied research underground space POWERED BY COB partners:ondergronds ruimtegebruik
De druk op de ruimte in Nederland is groot. De wegen zijn vol, steden raken verstopt en overal verrijst nieuwbouw. De samenleving wil meer ruimte. Als alle ruimteclaims gehonoreerd worden, dan moet het land worden uitgebreid met een extra provincie. Hoe kunnen we de mobiliteit waarborgen, landelijke groene gebieden behouden, stedelijke gebieden vitaliseren, de milieudruk verlagen én duurzame economische groei mogelijk maken?

Meervoudig ondergronds ruimtegebruik
De oplossing ligt in ondergronds ruimtegebruik. Daar waar vroeger alleen pijpleidingen en riolering te vinden waren, bouwen we nu winkelcentra en snelwegen. Zelfs voor CO2-opslag kijken we naar de grond.

Meer dan graven
Ondergronds ruimtegebruik gaat verder dan graven. De gebruiker moet uiteindelijk centraal staan. Hoe veilig een winkelcentrum ook is, als de bezoeker zich niet op zijn gemak voelt, hebt u een probleem. Licht, lucht, geluid en materiaalkeuze hebben allemaal invloed op de beleving en daarmee het veiligheidsgevoel.

Ondergrondse bouwprojecten moeten rekening houden met kabel- en leidinginfrastructuur, bodemgesteldheid, grondwaterstand en trillingen. Daarnaast krijgt u als bedrijf te maken met wettelijke bepalingen, beheer en onderhoud. Als kenniscentrum heeft CARUS de mogelijkheid u te helpen bij deze en andere vragen.

 
         
    [terug]  [top]