centre
applied research underground space POWERED BY COB partners:ondergronds ruimtegebruik
Je hebt misschien wel gehoord van ´The Big Dig´ in Boston. In deze metropool leggen ze een tienstrooksweg geheel ondergronds aan, compleet met op- en afritten. Het is een gigantisch project. De verplaatsing naar de ondergrond zorgt voor een merkbare verbetering bovengronds; meer zonlicht en minder uitlaatgassen. Ook dichtbevolkt Europa zoekt meer en meer naar ondergrondse oplossingen. Daar waar vroeger alleen pijpleidingen en riolering te vinden waren, worden nu hele winkelcentra gebouwd.

opslag co2
Als je denkt dat ondergronds ruimtegebruik ophoudt met tunnels en parkeergarages, think again. Meest recente ontwikkeling is de ondergrondse opslag van CO2. Wat zijn de mogelijkheden hiervan en is het financieel rendabel? En wat te denken van de opslag van nucleair afval? Nog altijd zijn ingenieurs aan het kijken naar de meest geschikte manier om dit afval op te bergen.


Meer dan graven
Ondergronds ruimtegebruik gaat verder dan graven. Zo moet je altijd rekening houden met de uiteindelijke gebruiker. Hoe veilig een winkelcentrum ook is, als de bezoeker zich niet op zijn gemak voelt, heb je een probleem. Licht, lucht, geluid en materiaalkeuze hebben allemaal invloed op de beleving en daarmee het veiligheidsgevoel.

Je moet daarnaast rekening houden met kabel- en leidinginfrastructuur, bodemgesteldheid, grondwaterstand en trillingen. Maar je krijgt ook te maken met wettelijke bepalingen en overleg met meerdere belanghebbenden die allemaal hun eigen eisenpakket hebben. En af is nooit af, denk aan beheer en onderhoud. Allemaal zaken waar je je kop niet voor in het zand kunt steken.

 
         
    [terug]  [top]